RODO

Informacja RODO
Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobowych. Niniejsza informacja dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe.

W naszej Informacji:
Usługi oznaczają usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, które oferujemy w naszej ofercie.
Serwis oznacza stronę internetowa przez którą oferujemy nasze usługi księgowe.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, informujemy, jak poniżej. 

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych w zakresie świadczenia naszych usług jest Biuro Rachunkowe BILANS Anna Głodnicka, ul. Kościuszki 6, 82-103 Stegna.
Aktualne dane kontaktowe są zamieszczone w zakładce kontakt.

2. Jakie dane zbieramy na Twój temat?
Jeśli wyślesz do nas zapytanie przez stronę internetową lub podczas Twojej rejestracji w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług zbieramy na Twój temat następujące informacje:
imię i nazwisko;
adres e-mail;
numer telefonu komórkowego.
W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami.

3. Dane, które gromadzimy automatycznie kiedy korzystasz z naszych Usług
Kiedy korzystasz z naszego Serwisu, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:
Dane o urządzeniu
Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa sieci komórkowej, z której korzystasz.
Dane o aktywności w Serwisie
Zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, a wśród nich informacje o stronach, z których trafiasz na nasz Serwis, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, listy produktów oraz banery reklamowe, w które kliknąłeś, Twoje interakcje z takimi reklamami i listami produktowymi, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje naszego Serwisu.
Cookies
Cookies to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo.

4. Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?
Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa i jest to niezbędne do realizacji usługi. Dane podajesz nam dobrowolnie, zawsze możesz wycofać zgodę na ich przetwarzanie, kontaktując się bezpośrednio z Administratorem Twoich Danych osobowych w Serwisie, pod adresem e-mail biuro@biuro-bilans.pl
Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą zostać:
Jednostki współuczestniczące w realizacji usługi.
Podmioty realizujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
Inne podmioty uprawnione przez podmiot prawa.

5. Profilowanie danych osobowych
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

6. Twoje prawa
Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań.
Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy.
Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:
gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych;
gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania;
gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego.
W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli udzieliłeś nam zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych na podstawie odrębnych przepisów, również masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. 

7. Komunikacja i Marketing
Możemy się komunikować z Tobą celem zebrania informacji w zakresie Twojej oceny jakości Usług świadczonych przez nas.
Jeśli zostawisz nam dane kontaktowe- skorzystamy z nich, żeby skontaktować się z Tobą i odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub przedstawić Ci ofertę, w zależności od celu pozostawienia danych. Dane osobowe osób korzystających z formularzy kontaktowych przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz udzielenia żądanej przez Ciebie pomocy lub informacji, w tym oferty handlowej.
Komunikację marketingową możesz otrzymywać, gdy zgłosiłeś nam chęć otrzymywania takich informacji, w szczególności wyrażając swoją zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej, w tym poprzez złożenie wyraźnego żądania jej uzyskania lub pozostawienia swoich danych w tym celu.
Możemy również przesyłać do pewnych grup klientów informacje handlowe i marketingowe pocztą tradycyjną bez uzyskania uprzedniej szczegółowej zgody na taki rodzaj marketingu – jednakże tylko do momentu wyrażenia przez nich sprzeciwu.
W sytuacji, gdy nie jesteś jeszcze naszym użytkownikiem, a Twoje dane osobowe uzyskaliśmy z publicznie dostępnych źródeł (np. CEIDG, innych stron internetowych) lub od podmiotów trzecich, wykorzystujemy je w celu zapytania o możliwość przedstawienia oferty w formie elektronicznej lub telefonicznej lub w celu przedstawienia Ci naszych treści marketingowych lub handlowych za pomocą poczty tradycyjnej. Wykorzystując Twoje dane osobowe pozyskane z publicznie dostępnych źródeł podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Twoich praw i przekazania Ci wszystkich niezbędnych informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych. Oferta marketingowa zostanie Ci przedstawiona wyłącznie, gdy wyrazisz na to swoją odrębną zgodę.
Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej przez poinformowanie o tym administratora pod adresem e-mail biuro@biuro-bilans.pl

W przypadku korespondencji przesyłanej pocztą tradycyjną możesz to zrobić za pomocą poczty email lub poczty tradycyjnej . Aktualny adres w zakładce Kontakt.. 

8. Przekazywanie danych do państw trzecich
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich. Jednak jeśli wystąpi taka potrzeba wystąpimy do Ciebie o osobną zgodę. 

9. Gdzie i przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?
Dane, które gromadzimy na Twój temat będą przechowywane i przetwarzane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia naszym użytkownikom jak najwyższej jakości usług, np. szybkich stron internetowych lub stale rozwijanych aplikacji mobilnych.
Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.
Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

10. Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania
Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych.
Pamiętaj, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

11. Kontakt
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem e-mail biuro@biuro-bilans.pl

Możesz również wysłać list na nasz adres, który znajdziesz w zakładce kontakt.

12. Organy Nadzorcze
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Administrator: Biuro Rachunkowe BILANS
Anna Głodnicka, ul. Kościuszki 6, 82-103 Stegna